Øvre sentrum: Plass 74 – 129 i markert gult område = Lavprissone

Midtre sentrum: Plass 74 – 129 i markert gult område = Lavprissone

Nedre sentrum: Plass 74 – 129 i markert gult område = Lavprissone

X