Fårefestivalen 21 – 23 september 2018

21

Fårefestivalen er en familiefestival som setter sauen i fokus.

Sentrum fylles av bodselgere med kvalitetsvarer innen kunst og håndverk og det er fokus på kortreist mat. Gatene fylles med folk og sauer, her er det mye som skjer.

Av sauen får vi også mye ull og skinn. Mange aktiviteter bygges rundt dette.  Her er det mye å finne på for alle.