Gol Reisemål

Gol Reisemål er destinasjonsselskap for Gol, og ansvarlig for sidene på www.golinfo.no. Formålet med selskapet er å utøve markeds- og vertskapsaktiviteter for kommunen, samt å bistå til å utvikle arrangement.

Bedriften er et aksjeselskap der lokalt næringsliv og kommunen er aksjonærer. Hvert år betales et markedsbidrag fra aksjonærene, som benyttes til å drifte selskapet. Utover dette har Gol Reisemål også prosjektbaserte inntekter.

Gol Reisemål
Sentrumsvegen 106
3550 Gol
Tlf: 32 02 97 00
Mail: gol@golinfo.no
Web: www.golinfo.no

Hvem er vi:

Daglig leder:
Sissel Bjørøen

Arrangementansvarlig:

Kari Anita Brenna

Styreleder:
Helge Svarstad, Hallingdal Renovasjon

Styremedlemmer:
Heidi Granli, Ordfører, Gol kommune
Magne Hoftun, Gol Campingsenter
Tore Ness, Interoptik Optiker Ness
Anders Eidsgaard, Eidsgaardtunet
Geir Arne Johansen, Kremmartunet Kjøpesenter
Bjørn Tore Engene, Skredegård Foto

Varamedlemmer:
Anita Gjengedal, Daglig leder, Josefine
Dagfinn Brøto, Daglig leder, Glitre Bil
Petter Owesen, Avdelingsleder Landbruk og miljø, Gol kommune