Det finnes to hoteller i Gol sentrum, begge har i tillegg til overnatting også restaurant/kafe med servering:

Pers Hotell
Sentrumsvegen 72
Tlf: 32 02 30 00
pers@pers.no
www.pers.no/

Solstad Hotell
Gol sentrum
Tlf: 32 02 97 20
post@solstadhotell.no
www.solstadhotell.no