På Gols­fjellet finner du vår flotte, rolige camping­plass. Plas­sen er lett til­gjen­ge­lig fra RV 51, du føl­ger skil­tingen og 500 m med grus­veg for å kom­me til ‘Per­len på Gols­fjellet’.

Camping­plas­sen har 30 stand­plas­ser til telt, campingvogn og/ el­ler bo­bil. Alle plas­ser har til­gang til 16Amp strøm, og vi har gra­tis WIFI!
Vi har og­så kose­lige camping­hytter med 4 senge­plasser og kjøk­ken. Hyttene er og­så godt eg­net for vinter­bruk!

Vi har 2 sanitær­bygg og mulig­het til vask og tør­king av klær. Fra plas­sen er det 300 m å gå til vårt eget tjern. Der kan du svømme, padle, fiske, eller nyte na­turen ved bå­let.

Tubbe­haugen cam­ping er og­så et ideelt utgangs­punkt for mange aktivi­teter: Gå tur, sykle, terreng­sykle, fis­ke, geo­catching, padle, lang­renn, alpin­bakker osv.  Gols­fjellet byr på det meste!

Tubbehaugen Camping
Haugvegen 57, 3550 gol
Telefon: +47 921 56 282
E-post: post@tubbehaugen.no

Previous articleAlpint – Gol og Golsfjellet
Next articleFestivalprogram – 2020