Innbyggerundersøkelse om reiselivsutviklingen på Gol☀️

616
Innbyggerundersøkelse om reiselivsutviklingen på Gol☀️
 
Visit Gol trenger DIN hjelp for å få kartlagt berekraftig reiseliv!
Gol er under arbeid med å oppnå merket for berekraftig reisemål. Det vil si at me jobbar med berekraftig utvikling i reiselivet, og det er noko me aldri skal slutte å ha fokus på når me fyrst har begynt. No gjennomfører me ei undersøking som del av arbeidet for å høyre kva dykk som innbyggarar i Gol tenkjer om reiselivsutviklinga.
 
Berekraftig reiseliv inneberer å ivareta behova til både dei besøkande, reiselivsnæringa og lokalsamfunnet i forhold til natur, kultur og miljø, sosiale verdiar og økonomisk levedyktigheit.
 
Me sett stor pris på innspel og meningar frå deg som innbyggar og håper du kan bruke nokon få minutt på å svara uss.»
👉Svarfrist 12. juni
 
Lenke til undersøkelsen: https://no.research.net/r/FRCCFGY
 
Spørsmål til undersøkinga kan sendast til sissel@golinfo.no
Previous articleTibia Trening
Next articleGoldagan 14-16 juli 2023