Som en del av arbeidet vi gjør for å bli mer bærekraftig ønsker Gol å ha fokus på lokalsamfunnet, tradisjoner, grønnere valg og naturvern. Som en miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet arbeider vi målrettet med å forbedre områdene arbeidsmiljø, avfallhåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Hva er bærekraftig reisemål?

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft til et reisemål. Ved å kartlegge kriterier hva gjelder miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft signaliserer destinasjonene at de er i gang med et langsiktig arbeid for økt bærekraft. 

Du kan finne mer informasjon om miljøfyrtårn og sertifiseringen her.

Previous articleAvfallshåndtering
Next articleFårefestivalen 23-25 september 2022