Fyll dagen Hallingdal - Arbeid og aktivitetsmesse

Kommunene, frivillig sektor og sosiale entreprenører tilbyr rådgivning, fellesskap, arbeid og aktiviteter som kan bidra på veien til en mer meningsfylt og stabil hverdag.
Oversikten skal også være til hjelp for pårørende, ansatte, og andre interesser
"}

14sep11:0015:00Fyll dagen Hallingdal - Arbeid og aktivitetsmesse