Hallingdalselva gjennom Gol, fra Ål kommunegrense ved Trillhus til Nesbyen kommunegrense, er en fiskekortsone. Kommunegrensen til Nes følger elva ca 4 km, slik at her gjelder fiskesonen fra østre elvebredd, se kart. Elva har en fin bestand av ørret. Fra Trillhus til Gol er elva variert med stryk, fosser, kulper og terskler. Fra Gol til Svenkerud er vannstanden større og elva renner roligere. Denne strekningen egner seg derfor godt til fluefiske. Det er tilrettelagt for funksjonshemmede (brygge) ved Gol Campingsenter og ved Fossheim.

Hallingdalselva fiskelag ble stifta i 1974 og er en forening med fiskerettseiere til den delen av Hallingdalselva som ligger i Gol. Fiskelaget har som formål bl.a. å oppnå et godt sportsfiske i elva. Fiskelaget setter hvert år ut settefisk, både 2-årig ørret samt noe større ørret for å øke bestanden i elva og for å øke fangstmulighetene. Flere steder langs elva er det rydda fiskeplasser og tilkomst til disse. Fiskeplassene er merka med skilt og i tillegg er det informasjonstavler på rasteplasser og campingplasser langs elva.

Fiskesesongen starter 15.juni.

For mer informasjon og kjøp av fiskekort se vår side på Inatur.no
Last ned brosjyre om fisking på Gol (pdf) – klikk her.

Hallingdalselva fiskelag i Gol
Kontaktperson: Jens Romslo
Tlf: 90 02 09 40
Mail: jens.romslo@hti.no
Web: inatur.no

5566d2c9e4b09a5b6a4928cf_w Hallingdalselva_bunn