Gol skysstasjon er Hallingdals regionale kollektivknutepunkt med bussforbindelser til Innlandet og Vestland fylker. Anløp av helsebusser daglig til og fra Oslo, Drammen og Hønefoss i tillegg til lokalruter i Hallingdal. Skysstasjonen har for alle reisende oppvarmet venterom åpent daglig 24/7  fra kl. 0700 – 1900. For bussjåfører finnes eget pauserom med minikjøkken og varm drikke i 2. et.

I bygget forøvrig finner du Skysskroa som serverer hjemmelaget mat i lune, delikate omgivelser.