Heslabrua
Heslabrua krysser elven Hemsil. Den knytter Gol sammen og er veien videre fra Gol sentrum til Hemsedal og Lærdal. Brua blir ofte brukt som “fotoplattform” der du har god utsikt over det dramatiske elvejuvet både oppover og nedover. Vannføringen her er regulert og vil variere gjennom året.

Hemsil
Hemsil er en elv i Hemsedal og Gol kommune. Den dannes ved samløpet av elvene Grøndøla og Mørkedøla ved Tuv, og renner mot sørøst gjennom dalføret Hemsedal til den munner ut i Hallingdalselva ved Gol. Elva er utbygd til kraftproduksjon i kraftverkene Hemsil I og Hemsil II.

Gangstien på vestsiden
Følger du Møllebakken fra Heslabrua og oppover kommer du til Myklefoss kraftstasjon. Veien opp hit følger i stor grad en en gammel ferdselsåre.

Myklefoss kraftstasjon
Myklefoss Kraftverk ble bygget av private interesser i Golreppen i 1913. Kraftverket leverte strøm til lys i området og til drift av Gol Elektriske Mølle, som ble bygget samtidig med kraftverket. I 1918 ble kraftverket solgt til Aker kommune som senere ble slått sammen med Oslo. Og sånn kom Oslo Lysverker (nå E-CO) inn som eier. Kraftverket med en effekt på 85 HK, var i drift helt fram til 1959, da Hemsil-utbyggingen var ferdig. Siden det har kraftverket stått ubrukt.

Badeplass
Til høyre for brua finner du en sti som følger elva oppover. Følg denne til du kommer til ett gammelt bygg. Her er det mulighet for å ta seg et bad. Elva er regulert, så all bading skjer på eget ansvar.


Gammelt bilde av Heslabrua