Det finnes flere hoteller og fjellstuer på Golsfjellet, de fleste har også servering:

Storefjell Resort Hotel
Tlf: 32 07 80 00
Mail: storefjell@storefjell.no
Web: www.storefjell.no

Oset Høyfjellshotell
Tlf: 32 07 95 00
Mail: oset@oset.no
Web: www.oset.no

Kamben Høyfjellshotell
Tlf: 32 07 39 00
Mail: kamben@kamben.no
Web: www.kamben.no

Guriset Høyfjellshotell
Tlf: 32 07 98 00
Mail: guriset@guriset.no
Web: www.guriset.no

Golsfjell Fjellstue
Tlf: 32 07 39 13
Mail: post@golsfjell.no
Web: www.golsfjell.no

Ørterstølen Fjellstue
Tlf: 32 07 92 00 / 97 61 06 09
Mail: post@orterstolen.no
Web: www.orterstolen.no