Gol Stavkyrkje finner du på Storeøyne. Uteområdet er åpent hele året. Kirken er åpent fra 15. juni til 30. september.

Kirken er en kopi av den opprinelige stavkirken fra 1200-tallet (som i dag står på Norsk Folkemuseet på Bygdøy) og består av et skip, svalgang, kor, samt tre takryttere på hovedtaket. Kirken sto ferdig og ble vigslet i 1994. Bak arbeidet med kopiering ligger det ca. 10 årsverk. Kirken ble bygd av lokale håndverkere og mesteparten av trevirket er hentet fra dalen.

Undersøkelser indikerer at deler av bygningen er oppført etter 1216, men den har også elementer som er så tidlige som fra 1157.  Opprinnelig sto stavkirken – Garðar kirkja – 300 meter sørvest for den nåværende Gol kirke, som ligger på Leikvollen i Golreppen.

 

Previous articleGol Kirker
Next articleGol Kommune