logo_gol

Gol har to kirker; Herad Kirke og Gol kirke. Gol Kirke i Golreppen ble bygget for å erstatte Gol Stavkyrkje som for over 100 år siden ble flyttet til Norsk Folkemuseum på Bygdøy.
Senere ble også Herad Kirke bygget, og i begge er det i dag gudstjenester, vanligvis kl. 11.00 på søndager vekselvis mellom Gol og Herad Kyrkje.

 Herad kyrkje Gol kyrkje 2007

Gol kyrkjelege fellesråd, Kyrkjekontoret
Gamlevegen 4
Tlf: 32 02 90 00
Mail: kyrkja@gol.kommune.no
Web: http://www.gol.kyrkja.no/

 

Previous articleSparebank 1 Hallingdal Valdres
Next articleGol Stavkirke