Masterplan Stisykkelutvikling – Gol Kommune

1377

Gol sin sentrale plassering i sentrum av Norges største reiselivsregion gir oss unike muligheter. Gol byr på en fantastisk kombinasjon av levende handels liv og natur rett utenfor døren. Her finner du også et storslått høyfjellsplatå med tradisjonsbedrifter og en offensiv hyttesatsing.
Gol sin plassering gir oss et fantastisk utgangspunkt for å utvikle et stisykkelprodukt.
Det er gjennom friluftsaktiviteter, handel- og servicetilbud og det familievennlige fjellet at Gol virkelig kan bygge posisjon og identitet.

Visit Gol har siden 2015 vært sterkt engasjert i den regionale stisykkelsatsingen Tråkk‘n Roll. Regionen står i dag samlet om en felles satsing som skal gjøre Hallingdal til Skandinavias ledende stisykkelregion!

Gjennom god planlegging, samarbeid, kreativ tilrettelegging og høy kvalitet skal Gol bli en unik destinasjon for stisykling. Vi skal appellere til de moderne, aktive familiegjestene og vi skal være attraktive for unge mennesker som søker et alternativ til hverdagen i byen. På Gol og i Hallingdal skal vi kombinere arbeid og lek i naturen – enten det er på ski eller på to hjul.
Det er ikke de høyeste fjellene eller lengste nedfartene som er avgjørende for hvor attraktiv man er som stisykkeldestinasjon. Her er det underholdningsverdi per meter, oppdagelse i nærmiljøet, og mestringsfølelse som gjelder.

Gjennom bærekraftig tilrettelegging for aktiviteter i naturen, kan vi gjøre lokalmiljøet vårt om til en lekegrind og sørge for at Gol skiller seg ut.
For reiselivet i Gol skal sykkelsatsingen gi ringvirkninger som både trygger eksisterende arbeidsplasser og skaper nye.
Satsing på sykkel aktiviteter vil også gi økt bolyst og styrke Gol sin attraktivitet som tilflytterkommune.

Masterplan for stisykling på Gol og Golsfjellet, er utviklet med tanke på å få frem Gol sine unike kvaliteter, og prioritere fremtidige investeringer der det gir størst effekt.
For å lykkes er det avgjørende at Gol står samlet.
Det er avgjørende at vi som destinasjon griper muligheten, og er med på den utviklingen som skjer innen stisykling i Hallingdal og resten av landet nå.
Utallige samtaler og møter med Gol kommune, frivillige, næringsaktører og grunneiere har vært en uvurderlig del av masterplanprosessen, og det er prosjektgruppens mål at dette dokumentet skal representere en felles visjon for hele Gol kommune.

Sissel Bjørøen
Daglig leder Visit Gol AS

Previous articleSykkelsatsning på Gol
Next articleFor deg som kan feriere i midtuke